WURF__K__2017

Wurf „K“ – 31 Oktober 2017: KOMETA, KABAŁA, KAPELA, KNIEJA, KRUSZYNA,  KAWA, KADET und KARMEL      Willkommen in der Welt !!!

Ich bin   KOMETA

Ich bin   KABAŁA

Ich bin   KAPELA

Ich bin   KNIEJA

Ich bin   KRUSZYNA

Ich bin   KAWA

Ich bin   KADET

Ich bin   KARMEL

Mutter der Welpen:                                                                   RAKSA aus Huculskiej Łąki, 31.12.2011                   Rassehund: KW.VI-627/OP

RAKSA z Huculskiej ŁąkiRAKSA aus Huculskiej Łąki

Vater der Welpen:                                                                        URAL Na Tropie, 15.03.2013                                  Rassehund: PKR.VI-17546      

URAL Na Tropie